Rostskyddsbehandling – behövs det?

Ja det gör det, även om biltillverkarnas förbättrade karosstätningar, färre antal fogar och skarvar och montering av plastinnerskärmar har gett gott resultat. Användande av aluminium, plast och galvaniserad plåt har också bidragit. Bristen på flytande rostskyddande medel är dock problemet. Rostangreppen har därför inte upphört, men ändrat karaktär, och syns numera oftast inte förrän det är för sent. Av miljöskäl planerar alltfler biltillverkare att minska mängden förzinkad plåt i bilarna samtidigt som tunnare, höghållfast plåt alltmer vinner mark. Den kombinationen låter inte som den bästa ur rostskyddssynpunkt med tanke på det klimat vi har.

Rostangrepp är alltså fortfarande ett stort, kostsamt och allvarligt problem. Bilprovningen, Rostregistret, tidningen Vi Bilägare och tidningen Motor konstaterar att många bilmodeller uppvisar helt oacceptabla rostangrepp och många gånger i ett alltför tidigt skede.

 

Fackkedjan Tectyls Rostskyddsbesiktning är en god hjälp för alla som känner osäkerhet beträffande bilens skydd mot rost. Rostskyddsbesiktningen omfattar 65 punkter och ger klara besked om bilens roststatus och om vilka brister som kan behöva åtgärdas. Instruktionsbok och garantibok ger oftast vägledande information om hur rostskyddsunderhållet ska skötas.

  • Fackkedjan Tectyl vet att balkrostskyddet är viktigt. Trösklar och krockbalkar utgör bilens ryggrad, säkerhets- och krocksystem. Rostangrepp i balksystemet försvagar konstruktionen. En rostig bil är därför en farlig bil. Håll noggrann kontroll på balksystemet, även invändigt.
  • Dörrarnas, bakluckans och motorhuvens sammansättning har förbättras och därigenom blivit mer resistenta mot rostbildning, men utrymmet mellan ytterplåt och innermodul samlar fortfarande vatten och behöver förseglas. Numera är borrning i dörrarna inte tillåten, förseglingen sker därför genom dörrarnas dräneringshål.
  • Underredets slit- och tätskydd är oftast otillräckligt och behöver förbättras för att klara grussprut och vägsalt. Bristfälligt tätade skarvar och fogar behöver tätas effektivt för att hålla saltvattnet ute. Många bilar har bara ett tunt lager färg på underredet.

Välkommen till Fackkedjan Tectyl!

Efter upphägning av bilen och bortmontering av hjul så skruvas innerskärmar och annan plast bort för att komma åt alla känsliga ställen på bilen

Efter borttagning av innerskärmen syns det tydligt att bilen inte har fått något rostskydd på viktiga delar av den bärande konstruktionen

Efter tvätt undersöks bilen på rostangrepp som behöver åtgärdas innan behandling

Stora delar på denna bil har lämnats helt obehandlade från fabrik.

Bilen sprutas sedan med tre olika typer av rostskydd. Ett tunflytande penetrerande medel i hålrum och balkar. Ett tjockt slitstarkt rostskydd på bottenplattan, samt ett torkande genomskinligt rostskydd på falsar i tex. dörrar

Tjockt rostskydd i hjulhus och på bottenplatta.

Återmontering av innerskärmar och annan skyddsplast.

Efter utvändig tvätt är bilen klar för leverans.